2018-11-11

Klagomål 2018-11-07

logga med svart bakgrund och vit text "En färdtjänstresandes dagbok" tillsammans med vita schabloner på en taxi och en vit käpp

Färdtjänstresa 30 minuter försenad från träningen onsdagen 7 november 2018. Har sedan 2017 lärt mig att inte duscha efter träningen på den kalla tiden på året fall man måste stå utelåst och vänta länge. Alltså inte första gången jag står här och trampar.

Vad jag skrivit till Västtrafik

Pierre Eriksson, XXXXXX-XXXX, färdtjänst, 7/11-2018, beställd till 21:30, kom halvtimme sen. Slut på meddelande då Pierre har annat att göra än att skriva klagomål 23:00 mitt i veckan.

Vad Västtrafik svarat

Orsak: Nämns inte
Åtgärd: Tagit vidare ärendet till trafikföretaget
Kompensation: 100 kronor

Ett exempel på standardsvar i sin helhet ser ut såhär.


Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar