2011-09-20

Socialstyrelsen och WHO utövar odemokratiskt maktspråk

I senaste numret av Synskadades Riksförbunds medlemstidning, SRF Perspektiv, skriver en synpedagog om Socialstyrelsens nya klassificering av synförmåga. Han skriver bland annat:
Men de nya reglerna bryr nog sig ingen om, de är nämligen helt bort i tok. De stämmer inte ur semantisk synpunkt eller utifrån hur man brukar beskriva fenomenet "dålig syn". Åtminstone är det orimligt att en statlig myndighet utövar maktspråk i frågan. Ord har olika betydelse på olika språk och det är bara att acceptera. Språket är demokratiskt, som Språkrådet och Fredrik Lindström brukar framhålla, och jag tycker man bör värna om demokratin.

Share/Bookmark