Inlägg

Visar inlägg från juli, 2014

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti

Den moderna rasismen En del hävdar att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti då de inte talar om biologiska skillnader på människor. Vad dessa människor tycks ha missat är att rasism som begrepp har utvecklats och utvidgats i och med att tanken på att indela människor i raser har blivit lite förlegat. Detta mycket tack vare vetenskap så som genetiken.

Det man idag oftast menar med ordet rasism är vad man i Sverige valt att kalla Kulturell rasism eller kulturrasism, på engelska kallat för Neo-racism (ny eller modern rasism).

På Wikipedia kan man läsa följande beskrivning:

"Kulturell rasism eller kulturrasism är ett begrepp som används inom forskning för att beteckna fenomen som man ser som uttryck för en specifik typ av rasism och en vidareutveckling av den biologiska rasismen. "Kulturell rasism" används exempelvis av FN och diskrimineringsombudsmannen samt inom forskarvärlden för att beteckna vissa rasistiska ideologier, idéer, resonemang, argument och föres…