2018-10-30

Höstens kaos förutspådd redan i våras


Till sommaren 2017 skrev Västtrafik och kommunen om avtalen men vissa avtal med taxibolagen löpte längre så alla problemen skulle lösas sommaren 2018 när nya upphandlingar skulle ske. Jag väntade in detta fantastiska skeende med spänning. Äntligen efter tre års helvete med oseriösa taxibolag som satte oss i klistret skulle vara tillsände! Det lovade både kommunen och Västtrafik och mot bättre vetande trodde jag på detta. Jag trodde det verkligen skulle ske till den grad att jag valde avstå att snacka färdtjänst på det enda event man kunnat snacka med politiker, kommunens tillgänglighetsdag i slutet av maj. Vad var vitsen liksom? Vi var ju så nära där allt skulle upphandlas med det fina superavtalet och vi färdtjänstresenärer skulle få ett bra åkande på riktigt.

Sedan ett tag efter detta började de bolag som fungerat men förlorat upphandlingen tacka för sig och samtidigt berättade de att ett bolag som inte hade fordon men planerade att köpa in bilar för ett lån de inte vid tidpunkten hade fått skulle bli dominerande bolaget med drygt 100 fordon, och att de varnade att hösten skulle bli kaos. Det var de säkra på. Detta skapade oro hela sommaren. Hur ska detta bli efter min semester är slut och man ska tillbaka till jobbet tänkte man.

Hösten kom och kaoset kom. Taxi Kronan Grupp AB med systerbolag med drygt hundra fordon började dyka upp i media med stort missnöje. Kan det ha varit dessa de andra bolagen varande för? I oktober brast bubblan då bolaget blivit av med delar av avtalet och vägrade sedan göra några körningar alls och skapade stor fordonsbrist i länet. Medan Västtrafik och Taxi Kronan som gått med på Västtrafiks superduper frälsningsavtal som skulle skapa ett problemfritt åkande för färdtjänstresande bråkade om avtalen försökte resterande bolag täcka upp så gott de kunde. Tillslut begär sig det oserösa gold digger taxiföretaget sig själv i konkurs.

Denna soppa som jag inte beställt och Västtrafik och kommunen lovat att den inte skulle finnas på menyn från sommaren 2018 och framåt har jag käkat ganska mycket av under hösten, speciellt under oktober.

Skärmdump med två betyg och kommentarer på Kronan Taxi. bägge betygen är en stjärna

Bilden visar det omdöme Taxi Kronan hann jobba upp på Hitta.se under den korta tid de han köra.Share/Bookmark

2018-10-26

Varför färdtjänsten inte fungerar


Kommunen vill inte ta ansvar

De som är ytterst ansvarig för att vi färdtjänstresenärer får trygg och fungerande färdtjänst utfört i kommunen är våra politiker, vilket torde vara ganska klart då vi lever i en representativ demokrati där vi via öppna och fria val väljer personer som är skrivna i kommunen att styra över den kommunala verksamheten. Att själv driva verksamheten kan vara mödosamt så kommunens politiker har fattat beslut att som medlem i Västra Götalandsregionen outsourca denna del av kollektivtrafiken till det för regionen gemensamt ägda trafikbolaget Västtrafik.

När de gjort detta tycks våra politiker tycka att de gjort sitt. Inte ens genom att skriva mejl gång på gång som landar till kommunfullmäktige och enskilda politiker får man något som helst gensvar. Den enda gången man får kontakt med politikerna är en gång på våren då kommunen anordnar en tillgänglighetsdag med en tillhörande paneldebatt. Där är de så förstående och säger att det inte kan vara på detta viset, sedan är de som helt bortblåsta fram tills nästa tillgänglighetsdag där inget förändrats och samma löften upprepas. Jag har personligen vart på denna öppna debatt 3 år i rad. Visserligen snackades det inte om färdtjänst senaste gången då alla väntade på ett nytt superavtal som skulle lösa problemen. I efterhand funkar allt som tidigare år.

Mer att läsa: Färdtjänsten som politikerna struntar i

Västtrafik klarar inte uppdraget

Det är alltså trafikbolaget Västtrafik som ägs av Västra Götalandsregionen som ska se till att Marks kommun ska få den reseservice de är berättigade till utförd på ett godtagbart sätt som är reglerat via avtal med kommunen. Västtrafik med det mandatet gör i sin tur anbudsupphandlingar med olika taxibolag i området som sedan ska utföra resorna. Inget konstigt med det då det finns lagar som kräver offentlig upphandling. Problemet är att Västtrafik måste ge anbudet till de billigaste som kan blåljuga Västtrafik rätt upp i ansiktet att de klarar upphandlingskraven. Det besynnerliga är att all annan kollektivtrafik upphandlas på samma sätt med och där läser man inte spaltmeter om grov misskötsel av avtalen eller hela tiden hör om oerhört missnöjda resenärer. Hur kommer det sig? Varför kan inte färdtjänsten fungera lika bra som annan kollektivtrafik?

För att spara pengar ytterligare har Västtrafik förutom anlitandet av tvivelaktiga taxibolag som i sin tur håller nere kostnaderna med tvivelaktiga taxiförare valt att outsourca beställningscentralerna till företaget Samres AB som har sin personal i Moldavien. Problemet med Moldavien är att de har noll lokalkännedom vilket vållar främst problem med framkörningstider och adresser när man ska beställa.

Mer att läsa: Västtrafik och beställningscentralen i Moldavien, Västtrafik och upphandling

För få som klagar till kommunen och Västtrafik

Västtrafik tar inte klagomålen på tillräckligt stort allvar då det är stort sett bara en och samma lilla klick resenärer som orkar ringa och skriva när resandet inte fungerar. Det ger Västtrafik underlag att rapportera till Kommunen att i förhållande till antalet utförda resor är klagomålet litet och därmed kvaliteten god. Kommunen köper detta för då är problemet egentligen ingen problem och kommunpolitikerna behöver inte anstränga sig, och det medför att Västtrafik också blir nöjda för kommunen sätter ingen större press tillbaka. Så klaga fler även om du är närstående till någon, mörkertalet torde vara gigantiskt. Antingen det eller så har kommunen och Västtrafik bara valt ut en handfull resenärer att jävlas med på regelbunden basis och resterande resenärer får fullgod service.

Mer att läsa: Hur man kan klaga på färdtjänsten

Share/Bookmark

Västtrafik och upphandling

Logga med svart bakgrund med texten "En färdtjänstresandes dagbok" med en schablon av en vit käpp under och en vit schablon av en taxi till höger.

I bland säger man att någon har otur när man tänker som en antydan att någon är korkad. Västtrafik verkar ha otur när de gör upphandlingar med trafikbolag. Jag ska inte vara uppsåtligt oärligt taskig när gäller just denna biten. Jag förstår att det är skitsvårt att få till något som är bra på annat än att vara billigt när man är slav under lagen om offentlig upphandling. Jag förstår att man inte kan säga nej till den lägsta anbudsgivaren om man inte på förhand kan bevisa att denne inte kommer klara anbudskraven, MEN (ja nu kommer det verkligen ett men), man hör aldrig "vanliga" kollektivresenärer klaga på timmes långa förseningar flera gånger i veckan under flera månaders tid bara för dessa trafikbolag tvingas få avtal uppsagda på grund av misskötsel och sedan går i konkurs. Man hör aldrig dessa bussresenärer klaga på att de blir körda till fel hållplatser och tvingas stiga ur. Ingen klagar över förare som ska köra bussen på gångvägar, sitter i privata mobilsamtal hela resan, kör vänstertrafik och kör ut i korsningar utan stanna vid stopplikt. Varför inte Västtrafik? De som kör era fina stora linjebussar är också upphandlade bolag upphandlade med samma krav på offentlig upphandling.

Hur kommer det sig att de som kör reguljär linjetrafik i sina stora blåa bussar tycks alltid veta vad en vitkäpp betyder och stannar mjukt i god tid och släpper över mig på gatan, medan allt för många färdtjänstförare inte ens verka veta vad ordet "blind" i sin körorder betyder, utan frågar resenären frågor som "Är det här du ska av?" eller ringer och frågar "Är det dig jag ser framför mig?" vid upphämtning.

Märkligt att de som inte är funktionsnedsatta kan åka trygg, säker och pålitlig kollektivtrafik varje dag alla år trots krav om offentlig upphandling medan jag som behöver specialanpassad kollektivtrafik för att jag har särskilda behov och är extra utsatt ska ha sju resor värre resande år ut och år in.

Bara konstaterar att detta verkar vara upp och ned vända världen...
.

Share/Bookmark

2018-10-23

Västtrafik duger inte åt Svenljunga

Logga med svart bakgrund och vit text En färdtjänstresandes dagbok tillsammans med schablonbilder på vit käpp och taxi

Vart fall en kommun i området som insett att färdtjänst i Västtrafiks regi aldrig har funkat och kommer heller aldrig att riktigt fungera och att de har fått tillräckligt många chanser. Svenljunga kommuns fullmäktige fattade modet och kraften att fatta beslut om att stå upp för sina utsatta innevånare med funktionsnedsättningar.

När ska politikerna i Mark göra det samma och släppa bekvämligheten att slippa ansvara för färdtjänsten och låta Västtrafik köra på i sin oförmåga att leverera en godtagbar färdtjänst? När ska politikerna i Mark prioritera sina egna innevånares behov före sina egna? Vi färdtjänstresenärer i Marks kommun kanske ska lämna kommunen och flytta till Svenljunga för att få det vi har rättighet till?

Man undrar ju vilken kommun det egentligen är som har kommunslogan "Läge för det goda livet". Låter mer som det är Svenljungas och inte Marks...

Kom igen fullmäktigeledamöter skaffa er lite stake! Kanske kan samarbeta med Svenljunga!

Länk till artikel i Borås Tidning (tyvärr låst artikel i skrivandets stund) http://www.bt.se/svenljunga/fardtjansten-omforhandlas/


Skärmdump på sökresultatet i Google sök till artikeln där texten säger att Svenljunga kommun säger upp färdtjänstavtalet med Västtrafik


Share/Bookmark

2018-10-22

Västtrafik och beställningscentralen i Moldavien

Logga med texten En färdtjänstresandes dagbok tillsammans med schablonbilder på en taxi och vit käpp

Västtrafik har via en underentreprenör, Samres AB, sett till att färdtjänstens beställningscentral har hamnat i Moldavien. Till skillnad från 2015 är språket inte längre ett större problem då Samres skickar ner regelbundet svenskar för att leva med den moldaviska personalen och lära dem svenska. En del som en kvinna som kallar sig Tanja pratar god svenska och har ett ordförråd som sträcker sig numer till mer än de standardfraserna som dyker upp vid beställning så som "Varifrån ska du åka?", "Några hjälpmedel?" o.s.v.

Problemet är i stället att de saknar lokalkännedom och hur våra vägar ser ut och hur trafiken kan skilja sig mellan sommar och vinter, tid på dygnet och mellan stad och landet. Framkörningstiden är en standardtid typ samma som den klassiska 10 min för en pizza oavsett var och hur långt föraren startar ifrån. Jag har fått många gånger att Boråsförare  skulle vara framme på 10 minuter mitt i morgonrusningstrafik och med start från motsatta sidan av stan (jag bor i Fritsla). Detta leder till förseningar och är taxin sen till första kund blir den ännu senare till nästa kund och nästa.

Det största problemet med personal utan lokalkännedom är dock att man alltid måste ha en gatuadress. Det räcker inte säga Åhaga, man måste veta eller ta reda på att Åhaga ligger på Lillaåvägen 4 i Borås, och ska man till Kulturhuset i Skene får man ta reda på att det ligger vid Textilgatan 1. Vill man man till Netto i Kinna får man veta att det ligger på Mor Kerstins väg 2. Detta vållar oftast inte mig katastrofala problem, men det har hänt att jag fått skjuts till stan privat och ska spontanåka färdtjänst hem. Jag kan hitta ett bra landmärke som Pressbyrån vid Södra torget men det kanske inte finns husnummer eller en gatuskylt som är läsbar. Går man då in på affären och frågar så är chansen att man möter någon som säger att denne bara jobbar där och vet inte husnummer. Som synskadad använder jag som de flesta av oss en IPhone då de oftast är bäst och stabilast hjälpmedelsanpassad. Dock är tyvärr inte karttjänsten det största undret av precision om man vill utläsa sin position på karta. Jag brukar dock klara mig hyfsat med min smartphone ändå, men undrar hur det skulle gå för Märta 90 år.

Sedan har man den situationen som jag hamnade i somras då jag skulle beställa resa hem ifrån Kinna efter varit på avslutningen av Sommarfredagarna i Mark. Beställer en resa från Stationsgatan 1 i Kinna (Hemköp) kl 23:00. Efter 23:00 ringer taxiföraren och frågar var jag är. Jag sa att jag var på upphämtningsplatsen på Stationsgatan. Efter mycket dividerande kom vi fram till att han var i Horred på Stationsgatan 1 medan jag var ju på samma adress men i Kinna. Efteråt visade det sig att något spån i Moldavien kringgått det där med att alltid ange adress och raderat adressen ur systemet och döpt platsen till Hemköp... Åh sug på den jävla ironin!! Alltså i deras system fanns inte längre Stationsgatan 1 i Kinna så rent logiskt måste jag ju menat Horred och fått resan bokad därifrån. Ingen hade heller i förhand talat om att jag måste boka resor från Hemköp under namnet Hemköp. Undra hur många fler platser i hemlighet hade fått en nytt sökord och kringgått principen?

Hur som helst taxiföraren kastar sig svärandes iväg hela vägen från Horred till Kinna mitt i natten för att jag skulle kunna att ta mig hem. Tack Izigo! Mindre nogräknade taxibolag hade nog kunnat lämnat mig åt mitt öde. Det är spännande nästan jämt med Västtrafik...

Share/Bookmark

2018-10-21

Hur man kan klaga på färdtjänsten


Varför man ska lämna klagomål

Om man råkar ut för problem med sin färdtjänst eller har anhörig eller brukare som man får lov att hjälpa är det viktigt att man både hör av sig till kommunen och Västtrafik. Jag vet själv att det är jobbigt att lägga den tiden det stundtals krävs, speciellt om man åker regelbundet och ofta, men det är likväl viktigt. Det räcker inte med ett fåtal personer regelbundet klagar för Västtrafik och Marks kommun tar det som att kvaliteten är hög då bara få av alla utförda resor leder till klagomål.

Jag som reser både privatresor (färdtjänst) och arbetsresor till och från arbetet samt ibland sjukresor och som ibland får anmäla flera resor i veckan på grund av brister i utförandet vet att mörkertalet måste vara gigantiskt. Det känns inte rimligt att anta att kommunen och Västtrafik har valt av någon anledning att bara jävlas med mig och ett fåtal andra och att för resterande funkar allt perfekt. Västtrafik och Marks kommun vägrar dock att se det logiska i den analysen och hänvisar till statistiken. Så börja anmäla brister så kanske förbättring någon gång av resandet kan ske!

Hur jag anmäler mina problem

Jag har själv följande rutin som kanske funkar även för dig. Den kräver dock att man kan hantera en dator eller liknande enhet för att besöka Västtrafiks hemsida och skicka E-post. Fördelen med denna metod jämfört med att ringa är att i slutänden så kommer du själv ha ditt klagomål som kopia i din egen E-postmapp för framtida referens. Såhär gör alltså jag:

  1. Jag går in på Västtrafiks hemsida och fyller i deras formulär för klagomål. Innan jag skickar iväg innehållet i formuläret kopierar jag texten jag skrivit i rutan under "Vad är du missnöjd med?" Webbadressen för lämna synpunkter hos Västtrafik är: www.vasttrafik.se/kundservice/fragor-och-synpunkter/. Skapa gärna ett bokmärke för den sidan för att lättare hitta tillbaka dit nästa gång.
  2. Efter det öppnar jag min E-postklient och skickar ett mejl till Kicki Staffas på Handikapporganisationernas Samarbetsorgan, HSO som sedan kommer att vidarebefordra det till alla berörda i kommunen. Glöm inte att klistra in det du skrev och kopierade i formuläret till Västtrafik. Kicki nås på E-postadressen kicki.staffas@telia.com.
  3. När du skickat E-postmeddelandet har du det lagrat i din skickat mapp och får även tillgång till det igen när Kicki svarat på ditt meddelande som hamnar i inkorgen. Bra att ha fall Västtrafik eller kommunen i framtiden slirar över vad du skrev eller hävdar att de inget fått.
Man kan ju givetvis även ringa, men nackdelen är att i muntliga samtal kan man sedan ha olika versioner om vad som egentligen sades. Västtrafik kan man nå på telefon: 0771-41 43 00 och inom kommunen kan man kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon 0320-21 80 75.Share/Bookmark

Färdtjänsten som politikerna struntar i

logga med svart bakgrund med texten "En färdtjänstresandes dagbok" och med schabloner av en vi käpp och en vit taxi

Skärmdump av Facebook-inlägg från V som delvis berörde kollektivtrafik
Som jag skrivit innan och troligen kommer skriva om igen flertalet gånger framöver tar de ansvariga politikerna inget ansvar utan duckar för kritiken och inte ens besvarar den. Som jag sagt så tar kommunens politiker debatten en gång om året då de anordnar en tillgänglighetsdag och avslutar denna med en öppen paneldebatt. Resten av året är detta med färdtjänst en ickefråga för dem som de inte ens bemödar sig att fortsätta medborgardialogen om. Detta trots att Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO) på lokalnivå är med och driver frågan genom bland annat samla in klagomål från oss resenärer och presentera dessa fortlöpande för politikerna. För politikerna och Västtrafik blir detta troligen en liten storm i ett vattenglas, en liten fluga att vifta bort då vi är för få. Annat var det när sopptömningen inte funkade i kommunen för flertalet abonnenter. Då tog det hus i helvete  och kommunen vart tvungen att agera genom att säga upp avtal...

Skärmdump på hela texten jag skrev som fråga till V
Som människa, funktionsnedsatt eller ej, hade jag dock önskat att jag var mer värd att engagera sig i än soppor, men tydligen inte. Inte ens i brinnande valslutspurt är man något värd fast man har en röstsedel. Vänsterpartiet i Marks kommun öppnade upp på sin Facebooksida med ett inlägg som bland annat nämnde kollektivtrafik så jag frågade om deras syn och planer för den dåliga färdtjänsten som är de mest sårbaraste sätt att resa i kollektivtrafiken. Inte ens hos det parti som mest profilerar för jämlikhet, rättvisa och solidaritet bemödade sig svara. Hade jag haft mer ork i det läget hade jag skrivit samma sak till de övriga men som sagt när de längst till vänster inte bryr sig då förstår man hur lite man är värd.

Bilderna är skärmdumpar från Facebook där första bilden är Vänsterpartiets inlägg och andra bilden på min kommentar till inlägget i sin helhet. Båda bilderna kan förstoras genom att klicka på dem.

Share/Bookmark