2018-10-26

Varför färdtjänsten inte fungerar


Kommunen vill inte ta ansvar

De som är ytterst ansvarig för att vi färdtjänstresenärer får trygg och fungerande färdtjänst utfört i kommunen är våra politiker, vilket torde vara ganska klart då vi lever i en representativ demokrati där vi via öppna och fria val väljer personer som är skrivna i kommunen att styra över den kommunala verksamheten. Att själv driva verksamheten kan vara mödosamt så kommunens politiker har fattat beslut att som medlem i Västra Götalandsregionen outsourca denna del av kollektivtrafiken till det för regionen gemensamt ägda trafikbolaget Västtrafik.

När de gjort detta tycks våra politiker tycka att de gjort sitt. Inte ens genom att skriva mejl gång på gång som landar till kommunfullmäktige och enskilda politiker får man något som helst gensvar. Den enda gången man får kontakt med politikerna är en gång på våren då kommunen anordnar en tillgänglighetsdag med en tillhörande paneldebatt. Där är de så förstående och säger att det inte kan vara på detta viset, sedan är de som helt bortblåsta fram tills nästa tillgänglighetsdag där inget förändrats och samma löften upprepas. Jag har personligen vart på denna öppna debatt 3 år i rad. Visserligen snackades det inte om färdtjänst senaste gången då alla väntade på ett nytt superavtal som skulle lösa problemen. I efterhand funkar allt som tidigare år.

Mer att läsa: Färdtjänsten som politikerna struntar i

Västtrafik klarar inte uppdraget

Det är alltså trafikbolaget Västtrafik som ägs av Västra Götalandsregionen som ska se till att Marks kommun ska få den reseservice de är berättigade till utförd på ett godtagbart sätt som är reglerat via avtal med kommunen. Västtrafik med det mandatet gör i sin tur anbudsupphandlingar med olika taxibolag i området som sedan ska utföra resorna. Inget konstigt med det då det finns lagar som kräver offentlig upphandling. Problemet är att Västtrafik måste ge anbudet till de billigaste som kan blåljuga Västtrafik rätt upp i ansiktet att de klarar upphandlingskraven. Det besynnerliga är att all annan kollektivtrafik upphandlas på samma sätt med och där läser man inte spaltmeter om grov misskötsel av avtalen eller hela tiden hör om oerhört missnöjda resenärer. Hur kommer det sig? Varför kan inte färdtjänsten fungera lika bra som annan kollektivtrafik?

För att spara pengar ytterligare har Västtrafik förutom anlitandet av tvivelaktiga taxibolag som i sin tur håller nere kostnaderna med tvivelaktiga taxiförare valt att outsourca beställningscentralerna till företaget Samres AB som har sin personal i Moldavien. Problemet med Moldavien är att de har noll lokalkännedom vilket vållar främst problem med framkörningstider och adresser när man ska beställa.

Mer att läsa: Västtrafik och beställningscentralen i Moldavien, Västtrafik och upphandling

För få som klagar till kommunen och Västtrafik

Västtrafik tar inte klagomålen på tillräckligt stort allvar då det är stort sett bara en och samma lilla klick resenärer som orkar ringa och skriva när resandet inte fungerar. Det ger Västtrafik underlag att rapportera till Kommunen att i förhållande till antalet utförda resor är klagomålet litet och därmed kvaliteten god. Kommunen köper detta för då är problemet egentligen ingen problem och kommunpolitikerna behöver inte anstränga sig, och det medför att Västtrafik också blir nöjda för kommunen sätter ingen större press tillbaka. Så klaga fler även om du är närstående till någon, mörkertalet torde vara gigantiskt. Antingen det eller så har kommunen och Västtrafik bara valt ut en handfull resenärer att jävlas med på regelbunden basis och resterande resenärer får fullgod service.

Mer att läsa: Hur man kan klaga på färdtjänsten

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar