2018-10-26

Västtrafik och upphandling

Logga med svart bakgrund med texten "En färdtjänstresandes dagbok" med en schablon av en vit käpp under och en vit schablon av en taxi till höger.

I bland säger man att någon har otur när man tänker som en antydan att någon är korkad. Västtrafik verkar ha otur när de gör upphandlingar med trafikbolag. Jag ska inte vara uppsåtligt oärligt taskig när gäller just denna biten. Jag förstår att det är skitsvårt att få till något som är bra på annat än att vara billigt när man är slav under lagen om offentlig upphandling. Jag förstår att man inte kan säga nej till den lägsta anbudsgivaren om man inte på förhand kan bevisa att denne inte kommer klara anbudskraven, MEN (ja nu kommer det verkligen ett men), man hör aldrig "vanliga" kollektivresenärer klaga på timmes långa förseningar flera gånger i veckan under flera månaders tid bara för dessa trafikbolag tvingas få avtal uppsagda på grund av misskötsel och sedan går i konkurs. Man hör aldrig dessa bussresenärer klaga på att de blir körda till fel hållplatser och tvingas stiga ur. Ingen klagar över förare som ska köra bussen på gångvägar, sitter i privata mobilsamtal hela resan, kör vänstertrafik och kör ut i korsningar utan stanna vid stopplikt. Varför inte Västtrafik? De som kör era fina stora linjebussar är också upphandlade bolag upphandlade med samma krav på offentlig upphandling.

Hur kommer det sig att de som kör reguljär linjetrafik i sina stora blåa bussar tycks alltid veta vad en vitkäpp betyder och stannar mjukt i god tid och släpper över mig på gatan, medan allt för många färdtjänstförare inte ens verka veta vad ordet "blind" i sin körorder betyder, utan frågar resenären frågor som "Är det här du ska av?" eller ringer och frågar "Är det dig jag ser framför mig?" vid upphämtning.

Märkligt att de som inte är funktionsnedsatta kan åka trygg, säker och pålitlig kollektivtrafik varje dag alla år trots krav om offentlig upphandling medan jag som behöver specialanpassad kollektivtrafik för att jag har särskilda behov och är extra utsatt ska ha sju resor värre resande år ut och år in.

Bara konstaterar att detta verkar vara upp och ned vända världen...
.

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar