2018-10-21

Hur man kan klaga på färdtjänsten


Varför man ska lämna klagomål

Om man råkar ut för problem med sin färdtjänst eller har anhörig eller brukare som man får lov att hjälpa är det viktigt att man både hör av sig till kommunen och Västtrafik. Jag vet själv att det är jobbigt att lägga den tiden det stundtals krävs, speciellt om man åker regelbundet och ofta, men det är likväl viktigt. Det räcker inte med ett fåtal personer regelbundet klagar för Västtrafik och Marks kommun tar det som att kvaliteten är hög då bara få av alla utförda resor leder till klagomål.

Jag som reser både privatresor (färdtjänst) och arbetsresor till och från arbetet samt ibland sjukresor och som ibland får anmäla flera resor i veckan på grund av brister i utförandet vet att mörkertalet måste vara gigantiskt. Det känns inte rimligt att anta att kommunen och Västtrafik har valt av någon anledning att bara jävlas med mig och ett fåtal andra och att för resterande funkar allt perfekt. Västtrafik och Marks kommun vägrar dock att se det logiska i den analysen och hänvisar till statistiken. Så börja anmäla brister så kanske förbättring någon gång av resandet kan ske!

Hur jag anmäler mina problem

Jag har själv följande rutin som kanske funkar även för dig. Den kräver dock att man kan hantera en dator eller liknande enhet för att besöka Västtrafiks hemsida och skicka E-post. Fördelen med denna metod jämfört med att ringa är att i slutänden så kommer du själv ha ditt klagomål som kopia i din egen E-postmapp för framtida referens. Såhär gör alltså jag:

  1. Jag går in på Västtrafiks hemsida och fyller i deras formulär för klagomål. Innan jag skickar iväg innehållet i formuläret kopierar jag texten jag skrivit i rutan under "Vad är du missnöjd med?" Webbadressen för lämna synpunkter hos Västtrafik är: www.vasttrafik.se/kundservice/fragor-och-synpunkter/. Skapa gärna ett bokmärke för den sidan för att lättare hitta tillbaka dit nästa gång.
  2. Efter det öppnar jag min E-postklient och skickar ett mejl till Kicki Staffas på Handikapporganisationernas Samarbetsorgan, HSO som sedan kommer att vidarebefordra det till alla berörda i kommunen. Glöm inte att klistra in det du skrev och kopierade i formuläret till Västtrafik. Kicki nås på E-postadressen kicki.staffas@telia.com.
  3. När du skickat E-postmeddelandet har du det lagrat i din skickat mapp och får även tillgång till det igen när Kicki svarat på ditt meddelande som hamnar i inkorgen. Bra att ha fall Västtrafik eller kommunen i framtiden slirar över vad du skrev eller hävdar att de inget fått.
Man kan ju givetvis även ringa, men nackdelen är att i muntliga samtal kan man sedan ha olika versioner om vad som egentligen sades. Västtrafik kan man nå på telefon: 0771-41 43 00 och inom kommunen kan man kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon 0320-21 80 75.Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar