2013-02-28

Tankar kring näthatet - Andra delen

Hatet på Internet har varit en populär snackis ett tag och än mer blivit det efter Uppdrag gransknings program "Män som näthatar kvinnor". Här kommer mina tankar och reflektioner om ämnet som är uppdelat i två inlägg. Detta är det andra och avslutande inlägget. Vill ni läsa det första inlägget som handlar om teorier och verktyg som kan användas att förstå och analysera fenomentet så finns den här.

Andra delen

 Här kommer det att diskuteras och analyseras praktiska exempel från nätet utifrån de teorier och verktyg som Transaktionsanalys och konfliktmönster presenterade i första delen.

Share/Bookmark

2013-02-11

Tankar kring näthatet - Första delen

Hatet på Internet har varit en populär snackis ett tag och än mer blivit det efter Uppdrag gransknings program "Män som näthatar kvinnor". Här kommer mina tankar och reflektioner om ämnet som kommer delas upp i två inlägg.

Första delen 

Är en presentation av verktyg och teorier vars hjälp man kan förstå och identifiera näthatet och dess uppkomster och kommer att var förklaringsmodeller i andra delen där jag kommer analysera verkligheten på Internet, och kommer mycket baseras på studielitteratur som Clarence Crafoords bok "Människan är en berättelse - tankar om samtalskonst" och Stefan Sandströms "Hot & Våld - i vård, omsorg och socialt arbete. Rekommenderar bägge böckerna även till de som inte behöver kunskapen i sitt yrkesutövande. Det kommer byggas på en del Transaktionsanalys, som är ett bra verktyg för att analysera och förstå varför samtal havererar.

Share/Bookmark