2018-11-13

Klagomål 2018-10-25

Logga med svart backgrund och vit text "En färdtjänstresandes dagbok tillsammans med schabloner på en vit käpp och en vit taxi.

Arbetsresa den 25 oktober där Västtrafik försöker sig på kvantfysik för att klara fordonsbristen. De får dock lära sig att dubbelbokning av fordon inte löser problemen.

Vad jag skrivit till Västtrafik

Hej! Pierre Eriksson med personnummer XXXXXX-XXXX här angående min arbetsresa hem i kväll den 25/10. Jag bokade den i söndags med önskemål att resa 17:15 och fick 17:30, dagen efter ringer ni och bokar om resan till 17:40 och i dag hämtar ni upp mig efter 18:00 så jag är hemma sedan nästan 18:30. Enligt både Samres personal i Moldavien och taxiföraren har ni utan lov av mig utsatt mig för ett kvantfysiskt experiment. Ge fan i att utan lov utsätta mig för kvantfysiskt experiment! Det kvantfysiska experimentet bestod i att låta ett objekt (detta fallet taxin) vara på två ställen samtidigt och köra två olika kunder exakt samtidigt och parallellt till två olika adresser. Kan meddela att experimentet misslyckades så dubbelbokning är inte svaret på er delvis självförvållande fordonsbrist.

Vad Västtrafik svarat

Orsak: Nämner ingen orsak till dubbelbokning mer än: "Detta får vi ta vidare med traffikföretaget som tilldelades körningen", men medger indirekt fordonsbristen via svaret under åtgärd.

Åtgärd: "Vi följer trafiken utifrån flera olika aspekter där synpunkter är en, och utifrån den uppföljningen har vi upphandlat ytterligare en personbil som kommer att utgå från Mark. Detta för att öka tillgången på fordon i kommunen." Om en bil räcker och när den kommer får framtiden utvisa.

Kompensation: 100 kronor.

Ett exempel på standardsvar i sin helhet ser ut såhär.

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar