2010-12-11

Läckornas tid

Läckornas tid kunde vara en ny roman av författarinnan Camilla Läckberg, men det är ingen roman, det är ett faktiskt samhällsfenomen som är aktuellare än någonsin i vårt moderna informationssamhälle.

Läckornas tid handlar om att de som är satta att förvalta samhället misstror de övriga samhällsmedborgarna och massövervakar dessa konstant med myndigheter som FRA (Försvarets radioanstalt). Vi var förvarnade att viss information kunde överlåtas till främmande makt men nu visar det sig att FRA läcker rådata till andra länder som de själva får filtrera och analysera. Detta är ungefär som om Efterlyst skulle spela upp allt material från övervakningskameran på NK efter Anna Lindh mordet i ett program istället för att plocka ut de delar som bara visade den misstänkte. "Vanligt" folk är oroade och förfärade att myndigheter döljer för lite av den information de besitter om dem.

I läckornas tid tycker samhällsmedborgare att myndigheter döljer för mycket information om de själva bakom hemlighstämplar och sekretess. Information som de anser allmänheten bör känna till för att kunna göra bra och fria demokratiska val när nu makten var tänkt att utgå från folket. De blir "whistleblowers" och läcker dessa dokument till organisationer som Wikileaks och Openleaks. Myndigheterna är oroade och rasande över att folk röjer för mycket om dem.

Sammantaget verkar människan vara en djupt neurotisk varelse med bottenlös misstro till sig själv och sin skapelse (samhället). Är det därför många skänker den gnutta tilltro de kan skrapa ihop till att ge till en Gud? En kraft, ett väsen som liknar människan men som uppvisar stark tro på sin egen goda kraft och den egna skapelsen? Därför vi längtar efter den del av denna skapelse som framträder efter jordelivet och som betecknas som ett paradis utan lömska ormar och farlig frukt?

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar