2010-12-13

FRA också rädda för att skicka elektroniskpost

Läste en artikel i NyTeknik där Försvarets radioanstalts informationschef Anni Bölenius säger följande om att en påstådd anställd som kallar sig Lars läckt hemlig information om missförhållande i verksamheten:
Däremot är det inte bra att sekretessbelagd information skickats via öppen e-post. Av allt att döma har dock syftet inte varit att medvetet röja hemliga uppgifter.

Det är ironiskt att de är som vi andra dödliga oroade över att den privata kommunikationen tas del av andra än den är avsedd för och måste avväga vad är lämpligt att skicka och inte med elektronisk brevförsändelse.

Så här i juletider tar vi fasta på vad de säkerhetsmedvetna i sverigesspionfabrik säger och jag uppmanar till betänklighet. Elektroniska julkort kan vara billigt och miljömedvetet. Men det kanske är bättre att skicka dem med posten i ett kuvert? På så sätt riskerar man inte att vissa myndigheter inom och utom riket för reda på vilka personer du umgås med och kartlägga dig med ett sociogram, ej att förväxla med blommogram (som också är en företeelse som man med ökad risk kan "utsättas" för så här vid juletid).

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar