2019-02-03

Klagomål 2019-01-31

Logga med svart backgrund och texten "En färdtjänstresandes dagbok" tillsammans med schablon på en vit käpp oc en vit taxi

Återigen det här med navigation och kommunikation som just nu verkar fela på veckobasis.

Vad jag har skrivit till Västtrafik

Pierre Eriksson med personnummer XXXXXX-XXXX med klagomål på min arbetsresa från jobbet torsdagen den 31 januari. Återigen problem med navigation och kommunikation med en förare. Jag kan ha viss (betoning på viss) förståelse att navigeringen inte är på metern exakt. Jag kan ha viss förståelse att man blir misstolkad på vilken sida av hjärnvägen man bor när man vänder och ska åka åt andra hållet. MEN när man säger att man återigen har kört för långt och föraren bara fortsätter flera hundra meter (nu borde ju punkterna på GPSen visa större avstånd), och man ber föraren att vända och han frågar som svar köra in här är det inte längre acceptabelt. Till och med min hund förstår enkla kodord bättre än såhär.

Vad Västtrafik har svarat

Hej Pierre,

Föraren kunde inte vända direkt och därför fortsatte han en bit innan han kunde vända.


Vänliga hälsningar

Jennifer
Kundtjänst

Så här brukar ett svar se ut från dem i sin helhet.

Jag bemöter påståendet från föraren att det inte gick att vända direkt med följande länk till ett Youtube-klipp där var och en efter förmåga kan avgöra hur svårt det är att vända en personbil: https://youtu.be/QFk06goNN4U. Själv drar jag slutsatsen att föraren eller bolaget ljuger för att komma undan anmärkningar och eventuellt vite från Västtrafik.

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar