2012-12-09

Polisens osunda kåranda

Inom alla grupper och sammanslutning av människor  uppstår en anda om gemenskap och sammanhållning. I vissa lägen är denna gruppdynamik viktigare och starkare än i andra, ett exempel är inom militäraförband där man måste kunna lita på varandra i "vi mot dem" förhållande. Det mest kända uttrycket för sådan sammanhållning finner man i amerikanska marinkårsoldaternas motto: "Semper fi", som är en förkortning av latinets Semper fidelis,vilket betyder Alltid trogen eller Alltid lojal.

Att vara lojal mot sina "bröder och systrar" och kåren kan bli problematiskt om man samtidigt behöver vara lojal mot sin uppdragsgivare staten och det allmänna, en problematik som uppmärksammas mycket i filmer som På heder och samvete.

Polisen har också ett arbete med förhållande som frambringar just detta. Ett exempel är det polisbefäl i Borås som åtalades för tjänstefel efter att ha kört ut en kvinna mitt i natten och dumpat henne utanför tätbebyggelsen utan mobil eller pengar för att ta sig därifrån. Det jag reagerar mot i denna händelse är när man får läsa om att "Poliser fyllde rättssalen när kollega var åtalad".

Detta är något jag mer förväntar mig av tillexempel Hells Angels, att gå man ur huse när vännerna är inför skranket för att ge dem sitt stöd och stirra ut målsägaren. Tydligen bär även polisen samma känsla av vi mot resten av samhället och behöver uppvisa samma beteende. Än mer tragiskt blir det att det satt även uniformerade poliser i tjänst där och hävdade att inte fanns bättre att göra för tillfället. Kan väl kolla utrustningen i bilen eller fotpatrullera affärerna utanför tingsrätten i stället?

Annat tecken på en inte helt sund kåranda är när polisbefäl vägrar att upprätta anmälan om barnmisshandel för att den misstänkta pappan är polis. Man anmäler inte sina kollegor - Semper fi!

För att polisen ska kunna fungera i sitt arbete krävs det mer än god sammanhållning inom kåren utan de är även beroende av ett förtroende från allmänheten och dessa två parametrar måste balanseras. Utan detta förtroende från allmänheten riskerar det hela urarta sig som i danska Christiania där polisen måste ha kravallutrustning för att röra sig i staden och barnen i redan späd ålder lär sig hata polisen.

Uppdatering 11/12: Händelsen där stort antal poliskollegor slöt upp i rätten har nu blivit JO-anmäld.

Fler inlägg om polisen: Polis, polis, partygris!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar