2012-12-13

Barn- och äldreministern inbjuden på Svartklubben

Det hela är inte så dramatiskt som rubriken kan ge intryck av. Vad det handlar om är att Synskadades riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda har bjudit in Barn- och äldreminister Maria Larsson (Kd) på middag i mörker på Svartkrogen i Stockholm på luciadagen.

Syftet med bjudningen är att diskutera gravtsynskadades, blinda och dövblindas rättigheter till ledsagning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som rättsläget är nu är det oklart om dessa nämnda grupper omfattas av denna lag och många kommuner tolkar detta hårdare än andra, vilket medför att en del får nöja sig med ledsagning enligt den mindre förmånliga Socialtjänstlagen (SoL) och själva tvingas betala 200 kr i timmen.

60% av landets kommuner tolkar lagen restriktivt och tvingar dem söka ledsagning enligt SoL. Denna siffra lär också svänga beroende på kommunernas ekonomi utvecklas då det är svårare att vara generös i bedömningar när det finns sparkrav. Detta skapar otrygghet och orättvisa för dem med behov av ledsagning. Servicen borde vara efter behov och utan kostnad för den enskilde.

Frågan är om ministern tackar ja, klara hon då av av att ta till sig informationen eller om hon får fullt upp med koncentration att förhålla sig själv och maten i mörket? Kan hon komma tillbords utan ledsagas och om inte vem står för den?

Att läsa: Stoppa rättsosäker ledsagning

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar