2012-09-02

"I den grenen tar vi inte OS-guld"

Det är titeln på en underbar krönika i Borås Tidning som handlar om Paralympics och hur efter Sverige är när gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta, trotts att vi tror oss vara världsbäst på området.

Problemen som omnämns och gör att vi halkar efter andra västländer är följande:

  • Skolan får återkommande kritik att inte kunna tillgodose funktionshindrade ungdomars behov.
  • generell högre arbetslöshet och kortare utbildningar hos funktionshindrade än i jämnförbara länder.
  • Brist på anpassade bostäder. Endast fyra av tio allmän nyttiga bostadsbolag uppfyller kraven om tillgänglig boende miljö. Två av tre privata hyresvärdar är omedvetna om sitt ansvar enligt undersökning.
  • I lagen om offentlig upphandling nämner tillgänglighet men är tillskillnad mot andra länder svaga.
  • Funktionshinder inte inkluderade i antidiskrimineringslagar.
Enligt krönikan skulle Borås vara den mest anpassade staden enligt europiska tillgänglihetsrankingen  Acsess City. Men i jämförelse med många europiska städer står sig även Borås slätt mot konkurrensen. Bäst sägs de anglosaxiska länderna med lång tradition av att poängtera individens rätt gentemot kollektivet.

Ett tips från mig till Borås stad för att öka tillgängligheten ytterligare när vi sakta går mot jul är att inte ställa julgranarna mitt på ledstråket på Lilla Brogatan i år igen.

Krönikan avslutades med orden:
Det är bra att Borås stad utmärker sig för sin tillgänglighet. Men vi bör vara medvetna om att Sverige överlag kunde ha kommit längre.

Atleterna som tävlar i Paralympics gör stordåd på arenan. Men hemma väntar de svåraste hindren i vardagen.
När man pratar om tillgänglighet och Paralympics så passar det ju bra att omnämna det här med misslyckandet att skapa en app att följa spelen med som funkar med talsyntes. Dåligt Handikappsidrottsförbundet som får stå som symbol för den svenska otillgängligheten denna artikel handlar om.

Kanske är du också intresserad att läsa inlägget Duvorna mest hänsynsfulla på Göteborgs gator.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar