2012-09-23

I Sverige är man inte riktigt människa innan myndig

I Sverige verkar människor inte vara fullvärdiga människor förrän de blivit vuxna. Som barn får man finna sig att räknas till att man tillhör någon och utlämnas till dennes förmåga och (väl)vilja. Vad som är bäst för barnet glöms ofta bort och underordnas av vuxnas viljor och diverse lagstiftning.

Se bara på fallet med 2-åriga Haddile som hotas utvisas till Frankrike bara för hon vart född i landet av en mor med franskt-/ algerisktmedborgarskap som övergav flickan när hon var 20 dagar gammal. Att hon har hunnit knyta an till fosterfamilj och Sverige spelar ingen roll för Migrationsverket som bara ser mammans nationalitet som barnet automatiskt ärvt. De säger sig sätta barnets behov främst men varje uns av den tänkta handling skriker mer migrations-/ utrikespolitik och byråkrati än vad som är bäst för det enskilda barmet.


Jag blir förbannad och skäms att kalla mig svensk och jag håller med att vi borde utvisa Migrationsverket istället. Sist jag kände mig så här uppgivet förbannad var 2010 och då skämdes jag att kalla mig markbo.

Den gången handlade det om fosterhemsbarnen kallades "Rasmus" och "Fanny" som blev kidnappade och deporterade av Marks kommuns socialtjänst. Barnen hade bott hos denna fosterfamilj mer eller mindre hela sitt liv och var psykosocialt anknyta till denna familj. Deras mamma var inte kapabel att ta hand om dem och vanvårdade de bägge syskonen var vid den yngsta nästan till döds när denne var spädbarn.

Biologiska mamma bytte hemkommun och socialtjänsten startade ett dödfött projekt att återföra dem till sin biologiska mamma trots att hon fortfarande inte kunde bedömmas vara lämplig vårdnadshavare. Det resulterade att barnen blev omplacerade igen efter smarbetet med biologiska mamman havererat och barnen fick inte komma tillbaka till det hem de vuxit upp i. Att detta hände berodde på att socialtjänsten i Marks kommun bestämde sig för att fokusera på delar i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) som är tillfördel för den biologiskamamman snarare än att sätta barnens bästa främst, vilket också styrker det att barn inte är riktigt människor innan de är myndiga.

Barn fast de är mindre är också människor som borde ha rättigheter, därför tycker jag att FNs barnkonvention borde bli lag även i Sverige.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar