2018-12-02

Klagomål 2018-11-30

Logga med svart bakgrund och vit text En färdtjänstresandes dagbok Tillsammans med schabloner av en vitkäpp och en vit taxi

Försening, påflugenhet och arbete som navigatör.

Vad jag skrivit till Västtrafik

Pierre Eriksson med personnummer XXXXXX-XXXX här (igen igen?)
Denna gången ska jag skriva om fredagen den 30 november, alltså dagen efter mitt förra klagomål gällande arbetsresor.

Denna arbetsresa skulle jag få åka 18:15 och blev hämtad någon minut efter 18:35. Dock inte det jag hakar upp mig mest på utan det som händer sedan. Hur var det? Skulle inte alla som kör oss ha utbildning och kännedom om funktionsnedsättningar? Kan ju så fall inte vara mycket till utbildning ni har. 1. Föraren nästan flänger sig och ska nästan tvångsledsaga en och på så sätt hindra min egen förflyttning och överdramatisera det hela. det räcker gott att lugnt närma sig en synskadad som man normalt gör med "vanligt folk". Presentera sig lugn och fråga om ens namn och om man vill ha hjälp. Typ vanligt j*vla hyfs man inte ens ska behöva extra utbildning för. Sedan när man fredat sig och de fattar att man vill gå själv hjälper det inte att gå i snigel fart mitt framför mig så man nästan trampar någon på hälarna och man skymtar bara en ryggtavla. Hur hjälper detta en? Kan gå i samma takt bredvid och om det verkar behövas bara upplysa typ "bilen står lite mer till höger", "du är framme vid en kant nu". Sedan i bilen blir det som vanligt att min förutfattade totala hjälplöshet är borta och man uppgraderas till navigatör, för lika svårt jag förväntas ha att gå några meter lika svårt är det för den andre att hitta Fritsla... frågan som då följer är -"Kan jag svänga höger här?". Jag inflikade bara att Fritsla ligger mot Borås. Gick heller inte så smidigt på avlämningsplatsen med inslag av lite upprepning av tidigare beskrivna med frågor om hur man ska köra.

Vad Västtrafik svarat

Att de är ledsna och ska sätta in 100 kr på mitt konto.

Ett exempel på standardsvar i sin helhet ser ut såhär.

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar