2014-01-04

Punktskriftsdagen en viktig dag

Medicinförpackning med punktskrift
Medicinförpackning
med punktskrift
    
Idag (4 jan) med anledning att punktskriftens fader Louis Braille föddes denna dag firas den internationella punktskriftdagen.

Trots att det blivit billigare och lättare att framställa punktskrift är det inte säkert att människor som är i behov att lära sig detta skriftspråk får den utbildningen och blir utan ett eget skriftspråk.

I skolan är det lag på att utländska barn ska få modersmålsundervisning men att blinda eller gravt synskadade ska ha rätt att lära sig punktskrift står inte - alla ska ha rätt till ett skriftspråk.

Vuxna som blir gravt synskadade eller blinda ligger ansvaret hos syncentralerna men den hjälp man får varierar beroende på landstinget man tillhör och deras budget. Även arbetsförmedling och försäkringskassan har ansvar för personer i yrkessam ålder. Man borde ha samma rätt och förutsättningar till skriftspråksundervisning oberoende vart man geografiskt bor.

Därför vill Synskadades Riksförbund (SRF) att ett nationellt rehabiliteringscentrum etableras och att skollagen omformas så den inkluderar blinda och gravt synskadade barns behov.

Mer att läsa på Synskadades Riksförbunds hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Share/Bookmark

0 kommentarer :

Skicka en kommentar