2012-12-29

Miljötvättstuga - En ekonomisk orättvisa

Jag bor själv i ett område som har traditionell tvättstuga, så därför får jag grunda mitt inlägg på andras erfarenheter istället för egna. Det här med miljötvättstuga verkar hittills mest vara en företeelse bland bostadsbolag i stockholmstrakten.

Det är ju bra att vi tänker på miljön och finner sätt att minska miljöbelastningen på den, men det finns bra och mindre bra lösningar att genomföra bra saker på. Efter ha läst och reflekterat över det länkade blogginlägget måste jag konstatera att implementeringen av miljötvättstugan faller under mindre bra lösning då den skapar ekonomisk orättvisa som gynnar bostadsbolaget mer än miljön.

Share/Bookmark

2012-12-24

Pedofil inget brott

Så här runt den påstådda tiden kring jesufödelse tänkte jag göra lite som han och ställa mig på de mest utstöttas sida. I vårt tidevarv handlar det dock inte längre om spetälska och skökor utan om pedofiler.

Det jag reagerar mot är det språkbruk och användandet av skapandet av nya ord genom sammansättning av ordet pedofil med andra ord, och då främst ord som härrör från brott och straff, som pedofildömd, pedofilåtalad och pedofilmisstänkt. Ni som skapar och använder dessa ord får gärna visa för mig var i brottsbalken man kan finna stöd för användningen av dem.

Share/Bookmark

2012-12-17

Dystra försök till en vitare jul

Många inklusive jag upplever december som tung och dyster och att månadens högtider som jul och lucia är ett andningshål för att ta sig igenom denna tid. Firandet borde vara fylld med gemenskap och den värme den skänker till våra frusna själar och hjärtan.

Att några försöker göra tiden vitare genom mindre lyckade handlingar och skriverier som väcker obehag av rasism gör inte direkt det mer stämningsfullt.

Först ut var Kanalskolan i Laxå som förbjöd pepparkakor, pepparkaksgubbar och pepparkakssången i samband med lucia. Tanken hade goda avsikten att "ingen ska ta illa upp". Problemet är att detta problem är (eller nu mer var?) mer ett icke problem, för hur många egentligen förknippar pepparkakor som en nid på bruna människor... mer än kanalskolans lärare då? Majoriteten förknippar pepparkaksformerna som schablonbilder av man, kvinna, gris, hjärta och gran. Själva färgen bestäms ju av degens natur så om man vill fråga sätta färgval på schabloner kanske man ska hålla sig till skyltar... eller inte. Hur som helst detta var nog inget större problem innan somliga pekade ut pepparkakan som något rasistiskt.

Share/Bookmark

2012-12-14

Upplev nätet som färgblind

Har du funderat över hur personer med olika defekter med färgseendet upplever nätet över lag eller just din webbplats? Oavsett om du vill uppleva nätet för själva upplevelsen och förståelse eller vill optimera din webbplats för tillgänglighet är färgblindhetssimulatorn Chromanope ett bra verktyg.

Surfa in på länken ovan och skriv in en webbadress i fältet och tryck enter och sidan du valt renderas så som personer med de tre vanligaste typerna av färgblindhet generellt skulle uppleva den.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Share/Bookmark

2012-12-13

Barn- och äldreministern inbjuden på Svartklubben

Det hela är inte så dramatiskt som rubriken kan ge intryck av. Vad det handlar om är att Synskadades riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda har bjudit in Barn- och äldreminister Maria Larsson (Kd) på middag i mörker på Svartkrogen i Stockholm på luciadagen.

Syftet med bjudningen är att diskutera gravtsynskadades, blinda och dövblindas rättigheter till ledsagning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som rättsläget är nu är det oklart om dessa nämnda grupper omfattas av denna lag och många kommuner tolkar detta hårdare än andra, vilket medför att en del får nöja sig med ledsagning enligt den mindre förmånliga Socialtjänstlagen (SoL) och själva tvingas betala 200 kr i timmen.

Share/Bookmark

2012-12-09

Kanalskolan - Ok att vara brun (igen)

Det har under dagen stormat kring Kanalskolans beslut om att inte ha pepparkaksgubbar i sitt tåg för att inte väcka anstötan. Det var i alla fall tur att det var okej att ha med två tomtar för annars hade ett rent vitlakans tåg ala Ku Klux Klan kanske med väckt anstötan.

Det kan tyckas onödigt att dra paralleller mellan vitklädda med ljus i hår och nämnd klan, men det är ett bra exempel på hur löjligt det blir om man hela tiden ska övertolka och tolka in saker som inte har samröre med varandra i rädsla att inte vara politiskt korrekt och inte ser saken längre än näsan räcker. Det är väl det läraren och rektorn inte gjort i detta fallet och därför duckar för media.

Share/Bookmark

Polisens osunda kåranda

Inom alla grupper och sammanslutning av människor  uppstår en anda om gemenskap och sammanhållning. I vissa lägen är denna gruppdynamik viktigare och starkare än i andra, ett exempel är inom militäraförband där man måste kunna lita på varandra i "vi mot dem" förhållande. Det mest kända uttrycket för sådan sammanhållning finner man i amerikanska marinkårsoldaternas motto: "Semper fi", som är en förkortning av latinets Semper fidelis,vilket betyder Alltid trogen eller Alltid lojal.

Att vara lojal mot sina "bröder och systrar" och kåren kan bli problematiskt om man samtidigt behöver vara lojal mot sin uppdragsgivare staten och det allmänna, en problematik som uppmärksammas mycket i filmer som På heder och samvete.

Share/Bookmark